Διασφάλιση Ποιότητας

Ο απόλυτος σεβασμός απέναντι στον τελικό χρήστη και καταναλωτή που θα χρησιμοποιήσει τα προϊόντα μας, καθώς και η φιλοσοφία μας ως προς τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων μας, έχει ανάγει την πιστοποίησή των συστημάτων μας και του προσωπικού μας σε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σε πολλές περιπτώσεις σε προαπαιτούμενο συνεργασίας.

Η διασφάλιση της ποιότητας και η έγκυρη απόδοση σε αυτούς τους βασικούς και υψίστης σημασίας δείκτες για τα προϊόντα που παρέχουμε, ελέγχεται από αναγνωρισμένους φορείς και ινστιτούτα πιστοποιήσεων.

 

Οι Πιστοποιήσεις μας:

 

  

TOP