Ρωτήστε μας

Αναπνευστική Συσκευή Διαφυγής 15 λεπτών

Αναπνευστική Συσκευή Διαφυγής. Πιστοποιημένη Κατά: ΙΜΟ RES. MSC. 98(73) και ΕΝ 1146: 1997 από LLOYDS Διάρκειας 15 Λεπτών (Φιάλη 3Lt, 210bar) Πιστοποιημένη για ναυτική χρήση(MED 96/98 EC - SOLAS)
889_2