Συμβατική Φαροσειρήνα IP 65

SKU: BS-531/1/WP  /   Κατασκευαστής: Olympia Electronics

ΒS-531/1/WP ΣΤΕΓΑΝΗ ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


Τα μοντέλα αυτά αποτελούν μέσα ένδειξης του πίνακα πυρανίχνευσης που δίνουν ηχητική σήμανση με την σειρήνα, και οπτική σήμανση με το φάρο που περιέχουν (μόνο η BS-531). Μπορούν να συνεργαστούν με οποιοδήποτε πίνακα πυρανίχνευσης (BSR-1116, BS-116, BS-632, BS-633, BS-634, BS-636).

TOP