Οι πυροσβεστήρες αφρού-νερού χρησιμοποιούνται στις πυρκαγιές τύπου Α ( Στέρεα Καύσιμα) και τύπου Β (Υγρά Καύσιμα). Οι συγκεκριμένοι κατηγορία πυροσβεστήρων δεν αφήνει κατάλοιπα μετά τη χρήση της όμως δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ηλεκτρικές συσκευές.Αφρού-Νερού

Πυροσβεστήρας 3Lt Αφρού INOX

Πυροσβεστήρας 3Lt Αφρού AFFF (6%) INOX... 

Πυροσβεστήρας 6Lt Αφρού INOX

Πυροσβεστήρας 6Lt Αφρού AFFF (6%) INOX... 

Πυροσβεστήρας 6Lt Αφρού

Πυροσβεστήρας 6Lt Αφρού AFFF (6%). 

Τροχήλατη Αφρογεννήτρια

Τροχήλατη Αφρογεννήτρια-Πυροσβεστήρας... 

Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού

Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού (1,5%) με... 

Σελίδα 1 από 2
TOP