Οι πυροσβεστήρες αφρού-νερού χρησιμοποιούνται στις πυρκαγιές τύπου Α ( Στέρεα Καύσιμα) και τύπου Β (Υγρά Καύσιμα). Οι συγκεκριμένοι κατηγορία πυροσβεστήρων δεν αφήνει κατάλοιπα μετά τη χρήση της όμως δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ηλεκτρικές συσκευές.Αφρού-Νερού

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 50Lt Αφρού

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας, 50Lt Αφρού... 

Πυροσβεστήρας 6Lt Αφρού

Πυροσβεστήρας 6Lt Αφρού AFFF (6%). 

Τροχήλατη Αφρογεννήτρια

Τροχήλατη Αφρογεννήτρια-Πυροσβεστήρας... 

Σελίδα 1 από 2
TOP