Οι πυροσβεστήρες Wet-Chemical F-Class χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση πυρκαγιών υγρών και στέρεων καυσίμων,  μαγειρικών ελαίων και λιπών. Οι Wet-Chemical F-Class  είναι  σχετικά καινούργιου τύπου πυροσβεστήρα (κατηγορία F) οι οποίοι είναι είναι κατάλληλοι για επαγγελματικούς χώρους εστίασης (όπου βρίσκονται μαγειρεία και υπάρχει κίνδυνος ύπαρξης πυρκαγιάς με μαγειρικά λίπη και έλαια).Wet-Chemical F-Class

Πυροσβεστήρας 6Lt ABF

Πυροσβεστήρας 6Lt με Δοχείο Μονόραφο με... 

Σελίδα 1 από 2
TOP