Οι πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης ABC είναι οι πιο ευρέως γνωστοί στην εφαρμογή τους καθώς είναι κατάλληλοι για τους περισσότερους τύπους πυρκαγιών. Οι πυροσβεστήρες ABC χρησιμοποιούνται στην κατάσβεση πυρκαγιών στέρεων καυσίμων(Α), υγρών καυσίμων (Β) και εύφλεκτων αερίων (C). Στην κατηγορία αυτή μπορείτε να βρείτε διάφορους τύπους πυροσβεστήρων και να επιλέξετε ανάλογα με τη χρήση που θέλετε να κάνετε (πυροσβεστήρες οροφής, φορητούς, τροχήλατους,ανοξείδωτους,πυροσβεστήρες kevlar κ.α).Ξηράς Σκόνης

Σελίδα 1 από 2
TOP