ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ HFC-227 ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

SKU: 3d2471969f7a  /   Κατασκευαστής: MOBIAK

Συστήματα Πυρόσβεσης Clean Agent Ολικής Κατάκλυσης
Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ δείχνουν ότι σχεδόν το 90% των πυρκαγιών σε σκάφη ξεκινούν στο χώρο του μηχανοστασίου. Οι ίδιες μελέτες δείχνουν ότι μόνο μία στις δέκα πυρκαγιές σκαφών σβήνεται επιτυχώς με τους τυπικούς φορητούς πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης. Αυτό οφείλεται στις ενυπάρχοντες δυσκολίες κατά τη χειροκίνητη κατάσβεση της φωτιάς. Επιπλέον, οι πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης αφήνουν υπολείμματα σκόνης ικανά να προκαλέσουν βλάβη στον κινητήρα και σε ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
Τα συστήματα κατάσβεσης HFC-227ea & FE-241 αποτελεί Ασφαλής και Αποτελεσματική Λύση για την Προστασία του Μηχανοστασίου Σκαφών. Το Σύστημα ενεργοποιείται Θερμικά (χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση) στους 79ºC εκτονώνοντας το αέριο Clean Agent πολύ γρηγορότερα εν συγκρίσει με τον Χρόνο Αντίδρασης του Πληρώματος του Σκάφους, έχοντας ως αποτέλεσμα γρηγορότερη κατάσβεση και μικρότερες ζημίες (το υλικό δεν αφήνει κατάλοιπα όπως η σκόνη).
Clean Agents: FE-241® vs. HFC-227ea
Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο clean agent κατασβεστικά υλικά (υποκατάστατα του Halon). Το FE-241® (χλωροτετραφθοροαιθάνιο) είναι εγκεκριμένο για χώρους όπου δεν υπάρχει ανθρώπινη παρουσία (όπως τα μηχανοστάσια) και έχει εγκριθεί για χρήση στης ΗΠΑ. Το HFC-227ea (επταφθοριοπροπάνιο) είναι και αυτό εγκεκριμένο για χώρους όπου δεν υπάρχει ανθρώπινη παρουσία και η χρήση του έχει εγκριθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε πολλές άλλες χώρες εξαιτίας των μηδενικών επιπτώσεών του στο όζον. Και το FE-241® και το HFC-227ea θεωρούνται υποκατάστατα του Halon, σύμφωνα με το πρόγραμμα EPA’s SNAP.
Τα πλεονεκτήματα του συστήματος Clean Agent για Ναυτιλία

– Η εκτόνωση είναι αυτόματη στους 79°C
– Η ολική κατάκλιση στο μηχανοστάσιο πραγματοποιείται σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα για
τον γρήγορο περιορισμό της φωτιάς
– Το Clean Agent αέριο, υποκατάστατο του Halon (FE-241® ή HFC-227ea) δεν αφήνει ζημιογόνα
υπολείμματα
– Προστασία

TOP