Κατασκευαστής:
Επιλογή κατασκευαστή

Wet-Chemical F-Class

Σύστημα "ΖΕΥΣ"

Σε κουζίνες επαγγελματικής ή οικιακής... 

TOP