Πίνακας κατάσβεσης

SKU: BS-627  /   Κατασκευαστής: Olympia Electronics

O πίνακας διαθέτει :

- Μία έξοδο κατάσβεσης που ελέγχεται για διακοπή ή βραχυκύκλωμα. H έξοδος μπορεί να λειτουργήσει με πυροκροτητές ή ηλεκτροβάνες.
-Δύο διασταυρωμένες ζώνες για ανιχνευτές πυρός.
- Μία ζώνη για κομβίο χειροκίνητης ενεργοποιήσεως της κατάσβεσης.
- Μία ζώνη για κομβίο χειροκίνητης ενεργοποιήσεως για ακύρωση της κατάσβεσης.
- Τρεις τρόπους λειτουργίας.
- Ο πίνακας έχει δυο ξεχωριστές εξόδους για σειρήνα.
- Μία επαφή ρελέ για κατάσταση σφάλματος.
- Δυο επαφές ρελέ που είναι πλήρως προγραμματισμένες.
-Κλέμες σύνδεσης με συμβατικούς πίνακες πυρανίχνευσης.
Για την λειτουργία τους απαιτούν την μπαταρία Α-986 (12V/7Ah).

Όλες οι λειτουργίες και οι ενδείξεις είναι σύμφωνες με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12094-1.

TOP